Nová vlna na Slovensku

Nová vlna na Slovensku

2. 1. 2024

Jednatřicáté výročí rozdělení Československa nabízí příležitost rozdělit si v hlavě i části naší společné historie. Třeba stále nejslavnější filmové období 60. let 20. století. Jak vypadala nová vlna na Slovensku, přibližuje následující článek, i část kolekce Slovenské filmové dědictví dostupné na KVIFF.TV. 

Slovenská kinematografie vznikla teprve po druhé světové válce a vstoupila tak přímo do období ideologického schematismu. Nicméně v 60. letech se jí podařilo vymanit z područí socialistického realismu, a přestože toto vzedmutí trvalo jen krátce, dalo vzniknout řadě filmových děl dosahujících evropské úrovně.

Prozkoumat Slovenské filmové dědictví

Nástup nových tvůrců 

V polovině 50. let do filmových ateliérů na bratislavské Kolibě přišli frekventanti FAMU jako Štefan Uher, Peter Solan, Eduard Grečner, Tibor Vichta nebo Monika Gajdošová. Dělo se tak v době, kdy slovenskou kinematografii svazovalo direktivní řízení a nekonečné připomínkování scénářů, z nichž se jen velmi málo realizovalo. Filmová díla trpěla schematičností, překrucovala minulost a současnost vykreslovala v rozporu se skutečností.

Proti tomu se vymezili zmínění tvůrci, z nichž většina se od roku 1956 sdružovala v tzv. tvůrčí skupině mladých Moniky Gajdošové. Zde vznikaly první verze scénářů k filmům Případ Barnabáš Kos nebo Drak se vrací a řada dalších – často společensko-kritických – textů. Žádný se však v tomto období nedočkal realizace, neboť dogmatické vedení všechny zamítlo a Gajdošové tvůrčí skupinu (stejně jako dvě další) nakonec zrušilo.

Podívat se na film Drak se vrací

1962