Slovenské filmové dědictví

Důkladný průřez filmovým dědictvím našich nejbližších sousedů. Nech sa páči.

Slovenské filmy byly po několik desítek let nedílnou součástí naší kultury a jsou tudíž jistým způsobem i naším dědictví a pamětí. Režiséři jako Štefan Uher, Juraj Jakubisko, Dušan Hanák, Elo Havetta a řada dalších měli klíčový význam pro utváření československé nové vlny a děl, jež na ni později navázala. Tato kolekce, složená z filmů nově restaurovaných Slovenským filmovým ústavem, tak nabízí jednak celkem komplexní a rozmanité entré do kinematografie našeho nejbližšího souseda, i docela případné doplnění kontextu tuzemské filmové tradice. Především ale více než dvacítku pozoruhodných filmů výjimečných tvůrců.

Číst více