Naqqash Khalid: V záběru

4. 7. 2023
2 min
  • čeština

Dvacátník Aden nemá jinou životní ambici, než ​stát se hercem. Většinu času tráví natáčením videí, ucházeje se o role, které nikdy nedostane. Po kolečku děsivých konkurzů, kde se setkává s bizarními i ponižujícími požadavky, učiní radikální krok: převezme plnou zodpovědnost za nalezení role, kterou bude chtít hrát hlavně on sám. Sebejistý, formálně i vypravěčsky hravý debut s pohádkovým nádechem se věnuje jak identitě, kterou prezentuje jako vrstevnatou i zpochybnitelnou, tak etice práce v komerční oblasti. V průzkumu daných témat si přitom neodpustí společenskokritický tón, stejně jako neodolá pokušení diváka trochu poškádlit.

Číst více

Související pořad