Alexandru Solomon: Arsenie. Báječný život po životě

4. 7. 2023
2 min
  • čeština

Arsenie Boca, pravoslavný kněz, teolog a mystik, pronásledovaný komunistickým režimem, je řadou věřících považován za svatého, jakkoli církev k jeho kanonizaci zatím nepřistoupila. Dokumentarista Alexandru Solomon se se skupinkou vybraných věřících vydává na pouť po jeho stopách, členové výpravy pod režisérovým vedením přehrávají výjevy ze světcova života, diskutují nad zázraky, které jsou mu přisuzovány, a zamýšlejí se nad stavem světa. Solomon divákovi předkládá pestrý, často úsměvný obraz dnešní společnosti, která se v době plné protichůdných informací a globálních hrozeb snaží uchovat si víru v zázraky.

Číst více

Související pořad