Aktuální příležitosti pro vývoj filmů a seriálů ve střední Evropě

3. 7. 2023
66 min

Klíčoví produkční hráči ve střední Evropě změnili své priority nebo mají omezené zdroje na podporu původního vývoje na menších trzích. Jaké má nyní producent možnosti, chce-li vyvíjet obsah ve spolupráci s novými VOD platformami nebo s lokálními státními zdroji financování? Jak může vypadat spolupráce a synergie mezi VOD platformami, vysílacími společnostmi a nezávislými producenty? Jaké jsou potřeby producentů, režisérů a scenáristů v současném ekosystému? Existují v hodnotovém řetězci ještě nějaké dosud nevyužité příležitosti? Cílem této debaty, kterou vedl Zachary Ntim z DEADLINE, bylo poskytnout přehled aktuálních možností, jaké mají producenti, režiséři a scenáristé k dispozici pro vývoj svých projektů.

Vystoupili:

Łukasz Kłuskiewicz – Director, Film Licensing and Co-Productions, Netflix
Klára Brachtlová – Chief External Affairs Officer, CME (VOYO); AKTV
Radim Špaček – místopředseda ARAS, filmový režisér
Přemysl Martinek – konzultant Státního fondu kinematografie
Vratislav Šlajer – předseda představenstva Asociace producentů v audiovizi, filmový producent
Petr Dvořák – generální ředitel Vodafone Czech Republic

Číst více

Související pořad