Beseda s Ivanem Trojanem o cystické fibróze v KVIFF.TV parku

2. 7. 2023
45 min

Klub nemocných cystickou fibrózou se svým patronem Ivanem Trojanem se stal oficiálním neziskovým partnerem 57. ročníku MFF KV. Klub CF se více jak 30 let zasazuje o zlepšování kvality života pacientů a zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto vzácném onemocnění. Ivan Trojan pomáhá a podporuje pacientskou organizaci již 16 let, a proto nemůže chybět ani na festivalu. Festival je pro pacientskou organizaci velkou příležitostí zviditelnit se i komunikovat svoje témata s milovníky filmu.

Číst více

Související pořad