Greenfilming: Udržitelné filmování s APA

22. 8. 2021
30 min

Hugo Rosák otevírá v Industry Talks téma greenfilmingu, tedy filmování šetrnějšího k životnímu prostředí. Pozvání přijaly Marta Kuchynková z Asociace producentů v audiovizi, Zuzana Bieliková ze Slovenské filmové agentury a Silvie Michajlová z Filmu Kolektiv.

Číst více

Související pořad