V Mosulu (trailer)

6. 5. 2022
  • Czech

Šoková terapie reportáží z válečné fronty. Jana Andert natáčela v prvních frontových liniích, aby zachytila pravou podobu války.

Read more

Available for streaming