Katka (trailer)

6. 5. 2022
2 min

Čtrnáct let zápasu s drogovou závislostí v dokumentárním filmu Heleny Třeštíkové oceněném Českým lvem i Cenou české filmové kritiky.

More

Available for streaming